Bestyrelsen i Foreningen NORDEN Ikast består af følgende:
Formand   
Aslaug Bach Bach
97152587
aslaugsb@mail.dk

Næstformand   
Birgit Østergaard
97251400
frede.birgit@mail.tele.dk

Kasserer   
Kirsten Hyldmar
97154120
kirstenhj@live.dk

Sekretær   
Lone Sørensen
97155158
lone1803@hotmail.com

Menig bestyrelsesmedlem  
Edel Degn
61271543

Menig bestyrelsesmedlem
Ruth Jensen
bjelskov@gmail.com

Menig bestyrelsesmedlem  
Preben Rosenkilde
51952045
rosenkil@post12.tele.dk

Menig bestyrelsesmedlem     
Jytte Troelsen
86861054
jytte@troelsen.dk

Suppleant   
Erik Larsen
97152360
elarsen@live.dk